Test pro zaměstnance a absolventy SŠ/VŠ

Motivační faktory jsou u každého zaměstnance individuální, proto je nutné je nejprve správně určit a diagnostikovat, což se děje prostřednictvím krátkého testu následovaného individuálním rozhovorem s mentorem. Výsledky testu jsou částečně samovysvětlující a použitelné ihned po absolvování testu jejich zobrazením v hierarchii priorit v pracovním prostředí.
 
Rozhovor je obdobou pracovního pohovoru neboli interview, které následuje po úvodním zapracování na nové pozici mezi týmovým lídrem a pracovníkem s cílem vyjasnit si jeho další směřování, očekávání a motivaci. Toto si lze cvičně vyzkoušet se mnou jako dlouholetým mentorem ještě před faktickým nástupem do organizace, která pro vás v tuto chvíli představuje lákavého zaměstnavatele, a připravit se tak na jasné zformulování vašich očekávání při skutečném rozhovoru na zvolené pozici. Tím maximalizujete šanci na nastavení optimálních podmínek pro vaši budoucí práci a osobní rozvoj na dané pozici.
 
Obdobou jsou setkání např. při nastavování ročních cílů, změně manažera, kariérním postupu, zařazením do strategického projektu apod. V tomto zkušebním rozhovoru budete mít na základě mých doplňujících otázek možnost ujasnit si a zformulovat např.: jaká jsou vaše očekávání v oblasti pracovních podmínek, chování organizace, jistoty popisu práce, komunikace, formy spolupráce v týmu i s nadřízeným, rozvoj motivace díky uznání za vaše výsledky, kariérní postup, seberealizace. Pro zaměstnavatele je zase klíčové vědět, za jakých podmínek plně rozvinete svůj potenciál, jaké jsou vaše silné stránky a talent, co očekáváte a co jste naopak ochotni formě nabídnout. Výsledky skutečně spokojeného a namotivovaného pracovníka jsou pro firmu jednoznačnou konkurenční výhodou, zaručující nejen ziskovost, ale dlouhodobé udržení se na trhu, vytvoření stabilního a loajálního týmu, který firmě pomůže přežít i v krizi.

Pokyny k vyplnění:

 • V následující tabulce prosím vyberte kliknutím sedm preferovaných oblastí, které pro sebe vnímáte v práci jako nejdůležitější.
 • Postupujte spíše intuitivně bez dlouhého přemýšlení.
 • Zjednodušení: můžete nejprve označit (vyškrtnout) oblasti, o nichž víte, že pro vás nehrají žádnou roli, což vám pomůže snížit počet faktorů, z nichž nakonec vyberete sedm opravdu klíčových.
 • Po dokončení testu uvidíte, v jakých oblastech leží vaše priority a v jakém pořadí byste k nim měli přistupovat, co vás může v práci frustrovat a co naopak motivovat.

Během následného individuálního rozhovoru pak můžeme společně dospět ke konkrétním krokům, opatřením či rozhodnutím, která mohou posílit vaši osobní spokojenost v pracovní oblasti.

Pokud jsou tyto výstupy poskytnuty týmovému lídrovi nebo HR manažerovi, je pak možné dospět k individuální dohodě o optimální pracovní náplni, nastavení pracovního prostředí a podmínek, způsobu vedení a organizace práce, což následně umožní zažívat pocit seberealizace a trvalého posilování motivace a loajality vůči dané organizaci.

Pusťte se do toho

Vyplňte základní údaje o vás a vaší (i potencionální) pozici

Kontaktujte mě

  KONTAKT

  Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

  +420 608 372 164
  Kristenova 5, 624 00 Brno
   
  SOCIÁLNÍ SÍTĚ