Objevme společně uplatnění pro vaše silné stránky a talent

 • Motivovaní zaměstnanci z organizace neodchází
 • Motivované děti nepotřebují terapii
 • Motivovaní studenti se vzdělávají rádi
 • Motivované lidi práce i studium baví

 

Dozvědět se více

V jakých situacích a komu může MD pomoci?

HR manažerům a majitelům firem

usilujícím o vyšší loajalitu a angažovanost zaměstnanců, snížení fluktuace a zvýšení výkonnosti

studentům na prahu kariéry

absolventům VŠ/SŠ hledajícím vhodné uplatnění respektující jejich silné stránky a talent, naplnění kariérního očekávání

ředitelům a učitelům ZŠ/SŠ

školním psychologům a výchovným či kariérním poradcům snažícím se o správnou stimulaci a motivací žáků, inkluzi znevýhodněných dětí, zabránění absentérství, agresi vůči spolužákům či učitelům.

Jak mohu prostřednictvím MD pomoci konkrétně vám?

 • Motivační a demotivační sada faktorů je pro každého jedince (ve školním prostředí v roli žáka či studenta, v pracovním prostředí v roli zaměstnance) zcela unikátní, vyžadující individuální přístup při stimulaci a motivaci k výkonu a uplatnění silných stránek či talentu.

 • Je proto nutné nejprve správně motivační profil diagnostikovat, tzn. určit důležitost faktorů podmínek a prostředí pro daného jednotlivce, a následně stanovit prioritu při jejich naplňování tak, aby zabránily pocitům nespokojenosti a umožnily žáka, studenta či zaměstnance motivovat.

 • To se děje prostřednictvím jednoduchého testu nastavujícím tematickou základnu pro následný individuální ústní rozhovor, který se zkoumanou osobou povedu. Z něj pro zadavatele pořídím oficiální zápis. Zadavatelem je osoba zaangažovaná na profesním či studijním rozvoji daného jednotlivce (typicky zástupci školy a rodiny, školní psycholog, kariérní poradce, týmový lídr, HR manažer apod.). Informace ze zápisu slouží k bližšímu pochopení potřeb jednotlivce, definují oblasti, kde pociťuje nespokojenost, která je brzdou jeho výkonu, důvodem fluktuace či absentérství, a především možnosti individuální motivace umožněné odstraněním překážek (dissatisfaktorů).

ilu1.png
 • V případě potřeby je součástí tohoto procesu také konzultace a poradenství pro výše uvedené zodpovědné osoby s cílem plného pochopení potenciálu a možnosti jeho využití.

 • Definují se příčiny nezájmu žáka o vydělávání, nadprůměrné absentérství, špatné výsledky, rezignace na vzdělání či výkon, nefunkční vztahy, ustrašenost nebo naopak agresivitu apod.

 • Všem zúčastněným mohu nabídnout pomoc vyrovnat se tím, pokud v rámci výchovy či spolupráce uslyšíme něco, co slyšet nechceme. Co odporuje našemu očekávání, osobním ambicím a přáním, názorům či úsudkům. Naučme se společně respektovat vlastní cestu jednotlivce, různost, nekonformitu, individuální tempo i hodnoty. Žijme spokojeně díky tomu, jakou oporou jsme pro ostatní, jak důležití jsme pro jejich osobnostní rozvoj, díky němuž rosteme i sami.

ilu2.png

Možnosti skutečného poznání a individuální motivace

Povrchní posouzení jednotlivce na základě jeho viditelného chování nezaručuje optimální přístup k motivaci, spíše naopak. Nevhodným přístupem či tlakem můžeme jakoukoli žádoucí aktivitu zablokovat. Tento zdánlivý projev pasivity pak mnozí zaměňují za neochotu či neschopnost.

Skryté motivy, které chování a tím i výsledky ovlivňují, vyžadují bližší zkoumání, poznání, porozumění a ochotu nesoudit rozdílnost, naopak podporovat a dodávat odvahu a stimulovat k žádoucím aktivitám při respektování individuálních schopností a preferencí. Abstraktní pojmy jako hodnoty, charakter, temperament nelze analyzovat na základě jednotlivé zkušenosti či povrchní interakce. Pro jejich identifikaci nabízím hlubší rozhovor a komplexní vyhodnocení na základě vytvoření atmosféry důvěry a dobrovolnosti.

iceberg-1.svg

Jak pomáhám v praxi

energetická společnost, vytvoření specializovaného týmu s cílem snížit pohledávky o 500 milionů korun

Z počáteční nedůvěry vůči takto ambicióznímu cíli se díky správné motivaci a vytvoření týmového ducha vše podařilo. Z řadových zaměstnanců se během pěti let intenzivní práce v motivačním a angažovaném prostředí vyprofilovala řada budoucích manažerů a specialistů. Snížení pohledávek o půl miliardy bylo dosaženo smírným způsobem za současného posílení zákaznické loajality díky skutečnému porozumění zákaznickému chování a potřebám.

nezisková organizace, potřeba profesionalizace, nastavení rolí v týmu a jeho zafixování, motivace vedení, zprocesování chodu organizace

Radka jsme potkali v akceleračním programu Impact First, kam jsme se přihlásili s cílem nastavit si udržitelné fungování a upevnit si vizi naší organizace.
V roli mentora nás při pravidelných schůzkách dokázal svými otázkami, otevřenou hlavou i srdcem směřovat k tomu, kdo jsme a v čem jsme jedineční. Emoční inteligenci dokonale kombinuje se svými odbornými manažerskými znalostmi a zkušenostmi, kterými nám pomohl zprofesionalizovat a zefektivnit naši práci.
Program Impact First již dávno skončil, avšak Radkova podpora v oblasti leadershipu, motivace, krizové komunikace, a především vybudované přátelství stále trvá.

Ing. Kateřina Kalábová
Místopředsedkyně spolku Brno for you
Projektová koordinátorka

studenti na prahu kariéry, zpětná vazba

Sedenie bolo zamerané hlavne na mňa a moju možnú cestu v pracovnom životě vo vybranej firme, následne po zapracovaní sme sa zamerali na mňa a moje schopnosti v rámci tímu. Najviac som ocenil Radkov veľmi príjemný, osobný ale za to vysoko kvalifikovaný názor a prístup. Aj napriek tomu, že teda som bol len „jeden zo študentov“, tak si naozaj našiel čas a síce v krátkosti a pre niekoho možno stručne (ale to bolo to čo som ja potreboval) mi vysvetlil preferované a odskúšané metódy, s ktorými sa aj teraz spätne stotožňujem. Čo bola najväčšia kľúčová myšlienka, ktorú sa snažím využívať, je úprimný a skutočný záujem o ľudí v tíme a identifikovanie ich motivácie/potrieb a následná práca s nimi. Snažím sa sa využívať a kombinovať silné stránky ľudí v mojom tíme a tak maximalizovať, či už ich individuálny tak potom aj kolektívny „profit“. Suma sumárum, stretnutia s mentorom boli veľmi, veľmi príjemné, a mnoho informácií mi aj za tú krátku dobu predal.

Ing. Andrej Grajciar
Brand Advertising Team Leader, Proficio

tým akademických pracovníků, potřeba porozumění a motivace vůči výzkumné a vědecké činnosti.

Radek je obdivuhodně empatický člověk, který dokáže nabídnout pomoc a získat si důvěru. V rámci pracovního kolektivu je skvělým kolegou i koučem pro leadera týmu, kterému je schopen poskytnout důležité informace o pracovní motivaci jednotlivců a nenásilným způsobem poukázat na jejich silné stránky. Současně dokáže nastavit lidem zrcadlo, aniž by jim to bylo nepříjemné. Jeho práce prokazatelně přispěla ke zlepšení výsledků našeho pracovního kolektivu. S Radkem je radost pracovat 🙂

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
vedoucí ústavu managementu, Mendelova univerzita

Rozhovor následující po vyplnění testu je vhodný pro

studenty ZŠ/SŠ
kteří se rozhodují, jak pokračovat dál ve studiu a přemýšlí, jak využít své silné stránky, případně by rádi ve zvýšené míře rozhodovlai o své budoucnosti
pracující student VŠ
kteří se chystají zahájit svou kariéru např. v korporátním prostředí či jiné organizaci
zaměstnanec nebo absolvent VŠ
hledající možnost, jak si říci o zlepšení pracovních podmínek a vytvoření skutečně motivačního prostředí

Již jsem test absolvoval

pokud jste již testem prošli a máte unikátní 6-ti místný kód, který jste získali po průchodu testem, můžete jej vložit níže a zobrazit si vaše výsledky.

 

Kontaktujte mě

  KONTAKT

  Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

  +420 608 372 164
  Kristenova 5, 624 00 Brno
   
  SOCIÁLNÍ SÍTĚ