Motivační diagnostika pro školní kolektivy

je nástroj sloužící k zlepšení výsledků vzdělávacího procesu a motivace studentů v různých stupních školního vzdělávání. Proces zvyšování motivace může mít pro studenty velký vliv na zlepšení jejich učení, výkonu a celkového školního zážitku.

Popis metody

Motivační diagnostika v školním prostředí se obvykle provádí prostřednictvím rozhovorů se studenty, dotazníků a pozorování chování studentů v různých situacích. Tyto nástroje umožňují identifikovat, co studenty motivuje, a co jim brání v jejich učení. Získané informace mohou pak být velmi užitečné pro učitele, kteří mohou upravit svůj výukový styl tak, aby byl více přizpůsobený potřebám studentů.

Vzhledem k tomu, že motivace studentů je klíčová pro úspěch ve škole, může být tento nabízený nástroj velmi užitečný pro všechny zúčastněné. Motivační i blokační faktory lze do značné míry nechat diskutovat i školní kolektivy mezi sebou (třídy nebo jiná uskupení studentů). Zlepší se tím vzájemná komunikace a důvěra, odvaha mluvit o svých problémech, hledat pomoc a pochopení u druhých.

Časté dotazy

Jak to probíhá?

Žáci si za pomoci moderátora a mentora sami vyzkouší použití Motivační diagnostiky a ve skupinkách se pak vzájemně doptávají na překážky ve studiu, motivaci, komunikaci, sounáležitosti se skupinou, seberealizaci apod. Mentor vždy nejprve vysvětlí a zdůvodní chystané aktivity a předvede ukázku, následně si pak žáci vše vyzkouší sami mezi sebou. Provede se vyhodnocení průběhu testu i výsledků skupinových rozhovorů. Skupina za pomoci moderátora provede zobecňující závěry, pokusí se najít společná témata, na něž je potřeba se zaměřit, zformuluje návrh odstranění nejčastějších nebo nejvýznamnějších překážek, sdělí učitelům svou představu o skutečně motivujícím prostředí. 

důvěra, odvaha, pochopení rozdílů v uvažování jednotlivců, posílení dovedností v komunikaci o osobnějších tématech, zlepšení vzájemného porozumění členů školního kolektivu, možnost snížení agresivity ve skupině.

Ano, to je zcela ideální postup. Workshopu může předcházet krátké setkání se zástupci vaší instituce, kde si definujeme individuální zakázku a přiblížíme segment, na nějž se chcete či potřebujete zaměřit.

Ceník

Celodenní workshop
včetně vyhodnocení a návrhu dalšího postupu.

 

12 000 Kč

Kontaktujte mě

  KONTAKT

  Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

  +420 608 372 164
  Kristenova 5, 624 00 Brno
   
  SOCIÁLNÍ SÍTĚ