O mně

Mou pracovní historii tvoří více než 20 let praxe na pozici team leadera ve skupině e.on Czech, specializace na oblasti risk managementu, krizového řízení, vymáhání pohledávek, efektivní komunikace, uplatňování motivačních principů v leadershipu, managementu změn. Nyní učím studenty na Ústavu managementu MENDELU, jsem mentorem neziskových organizací a startupů a také lektorem společnosti SANTIA.

Vždy dávám do souvislostí teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

Úspěchy v byznysové oblasti jsem měl vždy založené na respektu a lidském pohledu na jednotlivce a jejich individuální silné stránky současně doplněný o jejich využití vůči společnému cíli v rámci týmu či organizace.

Svůj přístup ke klientům mám založený na znalostech fungování mozku doplněném kromě dlouholeté manažerské praxe také o principy tzv. results koučinku získaných oficiálním vzděláním zastřešeném českou pobočkou Neuroleadership Institutu.

Jsem stoupencem pozitivního přístupu a soustředění se na silné stránky. Ve volném čase se věnuji studiu psychologie speciálně rozvoji mozku u adolescentů, vývoji empatie, sociálního cítění, psychopatologickým jevům u dospívajících. Teoretickou základnou je mi zde Psychologie dle Atkinsonové a Hilgarda, která je oficiálním podkladem pro většinu psychologických oborů na všech českých vysokých školách, které tyto obory vyučují. Její praktickou aplikaci ověřuji primárně na svých dětech (9, 11 a 17 let) i ve spolupráci se studenty.

Podporuji řízený rozvoj svých kolegů a klientů, snažím se posílit jejich životní rovnováhu a dlouhodobý pocit štěstí. Důležitá je pro mě skvělá nálada v týmu, rodině i mezi přáteli. Mými základními hodnotami jsou svoboda a rodina.

Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

Kontaktujte mě

  KONTAKT

  Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

  +420 608 372 164
  Kristenova 5, 624 00 Brno
   
  SOCIÁLNÍ SÍTĚ