Test pro studenty ZŠ/SŠ

Motivační faktory jsou u každého studenta individuální, proto je nutné je nejprve správně určit a diagnostikovat, což se děje prostřednictvím krátkého testu následovaného individuálním rozhovorem s mentorem. Výsledky testu jsou částečně samovysvětlující a použitelné ihned po absolvování testu jejich zobrazením v hierarchii priorit ve školním a rodinném prostředí.

Rozhovor s mentorem, následující po vyhodnocení vašich odpovědí, vám může napomoci k lepšímu pochopení svých priorit a situace, v níž se rozhodujete o své budoucnosti (např. dalším studiu, nastavení prvotního kariérního plánu, apod.). Můžete se zamyslet nad tím, nakolik máte právo ovlivňovat svůj další osud sami, nebo naopak nakolik je vám budoucnost předpřipravená ze strany rodičů, školy atd., a zda vám tento stav vyhovuje. Probereme, co vás baví, jak by vypadala vaše ideální budoucnost.

Pokyny k vyplnění:

 • V následující tabulce prosím vyberte kliknutím sedm preferovaných oblastí, které pro sebe vnímáte v práci jako nejdůležitější.
 • Postupujte spíše intuitivně bez dlouhého přemýšlení.
 • Zjednodušení: můžete nejprve označit (vyškrtnout) oblasti, o nichž víte, že pro vás nehrají žádnou roli, což vám pomůže snížit počet faktorů, z nichž nakonec vyberete sedm opravdu klíčových.
 • Po dokončení testu uvidíte, v jakých oblastech leží vaše priority a v jakém pořadí byste k nim měli přistupovat, co vás může v práci frustrovat a co naopak motivovat.

Během následného individuálního rozhovoru pak můžeme společně dospět ke konkrétním krokům, opatřením či rozhodnutím, která mohou posílit vaši osobní spokojenost v pracovní oblasti.

Pokud jsou tyto výstupy poskytnuty týmovému lídrovi nebo HR manažerovi, je pak možné dospět k individuální dohodě o optimální pracovní náplni, nastavení pracovního prostředí a podmínek, způsobu vedení a organizace práce, což následně umožní zažívat pocit seberealizace a trvalého posilování motivace a loajality vůči dané organizaci.

Pusťte se do toho

Vyplňte základní údaje o vás a vaší (i potencionální) škole

Kontaktujte mě

  KONTAKT

  Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

  +420 608 372 164
  Kristenova 5, 624 00 Brno
   
  SOCIÁLNÍ SÍTĚ